Warning: Can't synchronize with the repository (/var/svn-repos/rodo does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Prosjektet er nå lagt dødt; ny versjon utviklet av  FreeCode her:  http://github.com/ivarnymoen/lodo/tree/master


Lodo Ruby: Nettbasert fri programvare flerbruker-system for regnskap

Velkommen til Lodos Ruby-wiki. Vi bruker dette nettstedet til å planlegge, dokumentere og koordinere arbeidet med vårt web-baserte regnskapssystem. Lodo Ruby er en arbeidstittel, navnet kan komme til å bli endret.

Hvis du er ny her så start gjerne med et overblikk på About-siden. Kikk deretter på ProjectStatus for nåværende status, prioriterte oppgaver og fremskritt. Hvis du vil bidra med noe, se på HowToContribute, og deretter SystemArchitecture.

Vi begynte med å bruke engelsk i denne wikien / trac´en, men bestemte oss senere for å gå over til norsk ettersom utviklerne og brukerne foretrekker det. Per idag er det engelsk og norsk om hverandre, og noen tillegg kan bli lagt inn på engelsk. Men målet er at alt skal oversettes til norsk.

Innholdsfortegnelse/prosjektkart