Ruby modul med endringsønsker

Dato: 2008-01-15 Av: Thomas Ekdahl

Mulighet for alle kunder til å legge endringsønsker, hvor mye (kroner) de er villige til å gi for denne endringen, og gyldighet.

Mulighet for alle andre kunder å gi bud med gyldighet slik at de går sammen om å dele kostnaden.

Et bud er ikke gyldig etter gyldighetsdato - default tidsfrist er 6 mnd frem i tid.

Innlogging er påkrevet – vi må vite hvem brukerne er (hvordan gjør vi det med brukerdatabasen? Felles med regnskapssystemene?)

Mulighet for å legge inn endringsønske og bud anonymt (for andre brukere, men administrator kan se hvem det er).

Kundene må få beskjed når en endring er påbegynt og en faktura sendes på budet.

Mulighet for admin å gå inn og legge ett estimat i timer og en pris for å få utført endringen.

Varsling (e-post) når et endringsønske har summen av bud høyere enn estimert beløp (egen liste for admin med slike bud).

Status på endringsønsker: Opprettet, Akseptert, I arbeid, Ferdig + Hvem gjør det.

Datamodell

En tabell som inneholder endringsønsker

Tabell: changerequests

Felt
type
Kommentar
id
int
auto increment
subject
text

body
text

created_by
int

created_at
datetime

status
int

category_id
int

ts timestamp


bids

Felt
Type
Kommentar
id
int
auto increment
created_by_user_id
int
amount
decimal
beløp

valid_until
datetime

ts timestamp


tabell: estimates

id int

changerequest_id int

hours
decimal

amount
decimal

user_id 
int

created_at
datetime

ts timestamp

tabell: categories

id

name

tabell: users

id
first_name
last_name
email
password
phone
address
zipcode
city

Listemodus (kategorier?), intern/ekstern.

ghhfgh

hovedkategorier (sortering på: opprettet dato, siste bud dato, differanse mellom bud og estimat):

 • Lodo PHP
  • Lister alle tilhørende endringsønsker (alle – men admin ser mer)
  • Lister alle aksepterte endringsønsker (alle – men admin ser mer)
  • Lister alle endringsønsker uten estimat (alle – men admin ser mer)
 • Lodo Ruby
  • Lister alle tilhørende endringsønsker (alle – men admin ser mer)
  • Lister alle aksepterte endringsønsker (alle – men admin ser mer)
  • Lister alle endringsønsker uten estimat (alle – men admin ser mer)

Trenger vi ytterligere kategorier og strukturer: Nei, det kan vente.

Attachments